8 Sept 2017, Searching for the editor

Screen Shot 2017-05-25 at 16.19.54
Mrs Who [in english]

I am looking for an EDITOR / CUTTER for a DEMO music video which will be approx 5 min. The raw material is almost good to go with room for your own interpretation and creative outburst.

 

“Chaotic punk rocker with a rough and raw feel to it that is lo-fi but definitely operates in its wheelhouse. A solid listen and a good energy”.

 

Basically, the person whom we will chose to work with will get access to a small library of content containing lyrics, pictures, photographs, .TIF, .MOV, and .MP4 files. We want you to feel free to cut and paste how you chose as long as it’s symbiotic with the music.

 

Warning! Password protected post

 

https://spasticrecords.com/category/spastic-ambush/lyrics/

 

The track needing a video will be re-recorded and mastered in the future so it would be beneficial to us if you had this in mind and wanted to put together the video for that track as well. If you’ve got the right “vibe” we’d like you to continue collaborating with us and other like minded artists.

 

The music video needs to be complimentary to the music but we give you the freedom to occasionally drown the music with your creativity if you can make it work. There are strobe effects in the files so we would appreciate if you as an editor are up to date on the rules and regulations regarding this for clubs and venues since the video will be shown on both big and small screens and will be made available on YouTube and Vimeo etc.

 

Are you interested?

 

E-mail spasticrecords @ gmail . com
with a link you a video you’ve created. .GIFs are accepted!

 

Cheers!

 

Mrs Who [in swedish]

 

Jag söker en REDIGERARE / IHOPKLIPPARE för en musikvideo till en DEMO som ska landa på 5 min och där grundens råmaterial redan är så gott som färdigt med utrymme för egentolkning och kreativt utsvävande.

 

“Chaotic punk rocker with a rough and raw feel to it that is lo-fi but definitely operates in its wheelhouse. A solid listen and a good energy”.

 

I princip så kommer person som vi väljer att samarbeta med få tillgång till ett mindre bibliotek av “verktyg” bestående av lyrics samt en samling bilder, fotografier och klipp i .TIF, .MOV och .MP4 filer som vi vill att personen ska känna sig fri att klippa ihop som de vill i symbios med musiken.

 

OBS! Lösenordsskyddat

 

https://spasticrecords.com/category/spastic-ambush/lyrics/

 

Spåret som ska få en video kommer att spelas in på nytt och mastras om framöver så det är fördelaktigt om du som redigerar har detta i åtanke och kan fixa den videon med samma material när det blir aktuellt. Har du rätt vibe ser vi gärna att du fortsätter att samarbeta med oss och är öppen för kollaboration med andra likasinnade konstnärer.

 

Musikvideon ska fungera som ett komplement till musiken men får också “överrösta” musiken när och om det passar. Det förekommer strobe-effekter i filerna så vi vill gärna att du som redigerar har koll på lagarna och reglerna kring detta i samtliga delar av världen då videon kommer att visas på både små och stora skärmar samt finnas tillgänglig på YouTube, Vimeo etc.

 

Intresserad?

 

Maila spasticrecords @ gmail . com
med en länk till en video du redan skapat eller skicka via PM.

Cheers!

Screen Shot 2017-05-25 at 15.53.08

Mr Ambush

– You’re a gold mine!

Screen Shot 2017-05-25 at 15.36.11

Editor

LOADING